Prif Swyddogion 2021-2022

Llongyfarchiadau i’n tîm newydd o brif swyddogion ar gyfer 2021-22

Tirion Lloyd (Prif Ferch) Filip Poczatek & Guto Ebbsworth (Prif Fechgyn)

Zoe Jarman-Davies, Oliwia Taisner, Gruffydd Thomas & Alexander Kinchen-Goldsmith (Dirprwyon)

Pob dymuniad da i chi gyda’ch dyletswyddau dros y flwyddyn nesaf.