Canlyniadau TGAU

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Ysgol Bro Pedr sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw.

Dywedodd Jane Wyn, Pennaeth Ysgol Bro Pedr: “Rydym yn falch iawn o gyflawniadau’r disgyblion. Fel ysgol, rydym yn credu bod y canlyniadau hyn yn brawf o waith caled y disgyblion, safonau addysgu uchel yr ysgol a chymorth y rhieni yn ystod blwyddyn academaidd heriol iawn. Edrychwn ymlaen at groesawu nifer fawr o’r disgyblion i Chweched Bro Pedr mis Medi yma a dymunwn bob llwyddiant hefyd i’r disgyblion sydd yn mynd ymlaen i astudio mewn colegau neu sydd yn ymgymryd â phrentisiaethau yn y byd gwaith”.