Cynhaliwyd cystadleuaeth Parau tair bowl Cymdeithas Bowlio Cymru dan 18 ar ddydd Sul y 5ed o Fedi yn Llandrindod gydag Ifan Meredith Blwyddyn 11 yn un o’r ddau oedd yn cynrychioli Ceredigion. Wedi ennill tair a cholli un, dod yn ail bu eu hanes yn ôl gwahaniaeth shots yn adran A.


Hefyd ar ddydd Sul y 12fed o Fedi chwaraeodd yn ffeinal y Super 10 yn Llandrindod gyda Gorllewin Cymru yn erbyn Sir Fynwy ac er colli o 6 shot bu eu hanes, enillodd rinc Ifan o 13 i 12 wedi gêm agos.

Da iawn ti Ifan.