Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi

Llongyfarchiadau mawr iawn i Alpha Evans, cyn-ddisgybl o’r ysgol, sydd wedi ennill yr Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi gyntaf o Brifysgol Abertawe, sy’n werth £3,000. Graddiodd Alpha o Brifysgol Abertawe eleni gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gymraeg, a’i bwriad yw defnyddio’r ysgoloriaeth i gyflawni ymchwil ôl-radd a fydd yn archwilio diwylliant, iaith a gweithrediadau cyfreithiol tref Abertawe a Sir Forgannwg rhwng 1870 a 1914. Sefydlwyd yr Ysgoloriaeth er mwyn cefnogi myfyrwyr ôl-radd cyfrwng Cymraeg sydd am astudio unrhyw faes sy’n ymwneud â chyfraniad Hywel Teifi at ddysg a diwylliant Cymru.

Darllenwch fwy am y stori ar wefan Prifysgol Abertawe: Cyhoeddi enillydd cyntaf Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi – Prifysgol Abertawe (swansea.ac.uk)