Arlunwyr Graffiti’r Dyfodol

Cafodd disgyblion blwyddyn 3 brofiad gwych yn addurno sied chwaraeon yr ysgol dan gyfarwyddyd yr arbenigwr Lloyd the Graffiti – diolch iddo.

Diolch yn fawr hefyd i Mr Kevin Jones am drefnu ac i Gyngor y Celfyddydau am y nawdd.