Cadair Olwyn Newydd

Diolch o galon i gwmni Cantre Mobility, Aberaeron am y rhodd caredig o gadair olwyn i’r ysgol. Diolch hefyd i Douglas Brothers, Llanbedr Pont Steffan a fydd yn cwblhau’r gwaith cynnal a chadw ar y gadair olwyn am dair mlynedd. Diolch i Kim Taylor o Douglas Brothers am gydlynu’r holl drefniadau.

Yn y llun mae Dr Tony Vobe yn derbyn y rhodd ar ran yr ysgol oddi wrth Sion Evans o Cantre Mobility.