Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe

Llongyfarchiadau mawr i Danny o flwyddyn 13 sydd wedi llwyddo cwblhau’r rhaglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe a’i gynhaliwyd yr haf hwn.

Digwyddiad ar-lein ydoedd wedi’i anelu at ddisgyblion blwyddyn 12 o ysgolion yn Ne Orllewin Cymru ac wedi’i gynllunio i adael i ddisgyblion brofi bywyd prifysgol. Cafodd blas ar gyrsiau Gwleidyddiaeth ac Ieithoedd y brifysgol yn ogystal â chael awgrymiadau da ar sgiliau astudio effeithiol.

Bydd Danny yn derbyn tystysgrif maes o law ac o ganlyniad i’w waith caled yn ystod yr haf, mae’r Prifysgol yn cynnig gostyngiad pwynt tariff UCAS iddo ar ei gais i’r Brifysgol ar gyfer Medi 2022! Arbennig Danny!