Tîm Rygbi Dan 16 Ysgolion Ceredigion

Llongyfarchiadau Levi, Gruff, Steffan a Llion o flwyddyn 11 a Nathaniel (sy’n gyn-ddisgybl i’r ysgol) ar gael eu dewis fel aelodau o Dîm Rygbi Dan 16 Ysgolion Ceredigion.

Mae Academi’r Scarlets, sydd wedi bod yn hyfforddi’r tîm, wedi ymuno gyda Charfannau Tarian Dewar i redeg sesiynau hyfforddi a datblygiad hyfforddwyr ar gyfer ysgolion Ceredigion, Sir Benfro, Caerfyrddin, Llanelli, Mynydd Mawr a Dinefwr ym Mharc y Scarlets am gyfnod o 10 wythnos.

Mae’r sesiynau amrywiol yn canolbwyntio ar bob math o agweddau’r gêm gan gynnwys cryfder a chyflyru, yr ochr feddygol a’r ochr dadansoddi, ac yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr Academi’r Scarlets, gyda’r bwriad o ddatblygu partneriaeth gyda phob sefydliad ysgol y Darian Dewar. Eu gobaith hefyd yw cryfhau llwybr rygbi’r rhanbarth drwy gefnogi datblygiad sgil, addysg i hyfforddwyr a chodi ymwybyddiaeth rygbi i rieni. 

Da iawn chi fechgyn!