Cwrs Haf ‘Discover Bath’

Yn ystod cyfnod o bythefnos dros wyliau’r haf, mynychodd Chloe Lewis o flwyddyn 13 cwrs Troseddeg ar-lein gan Discover Bath. Y nod oedd creu prosiect yn seiliedig ar y teitl “A all carchardai ailsefydlu pobl?” Ar ôl darlithoedd amrywiol a chryn dipyn o ymchwilio, enillodd ei phrosiect A* yn ogystal â gostyngiad pwynt tariff UCAS iddi gan y Brifysgol am ei chais ym mis Medi 2022!

Roedd y cwrs yn ddiddorol iawn a mwynhaodd Chloe’r her yn fawr iawn. Roedd yn fewnwelediad gwych i’r cyrsiau prifysgol ac yn sicr mae wedi cryfhau ei dymuniad i astudio’r Gyfraith a Throseddeg ar ôl gorffen yr ysgol. Llongyfarchiadau i ti Chloe!