Cyngor Ysgol Bro Pedr 2021-22

Llongyfarciadau i’r disgyblion canlynol am gael eu hethol i gynrychioli eu blwyddyn ar Gyngor yr Ysgol: