#HelloYellow

Ar Dydd Gwener 8fed o Hydref, cymerodd Ysgol Bro Pedr rhan yn y diwrnod #HelloYellow i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl ymysg pobl ifanc.