Sioe Ceffyl y Flwyddyn

Llongyfarchiadau i Annie o flwyddyn 7 ar ei chyflawniad yn sioe Ceffyl y Flwyddyn – y sioe geffylau fwyaf yn y byd!

Ar ddydd Gwener Hydref 8fed, daeth Annie a’i merlen Yffelhofs Hallmark yn 8fed allan o’r 21 o geffylau gorau’r wlad. Cyflawniad arbennig – da iawn ti Annie!