Cwrs Haf Preswyl ‘Discover Bath’

Rhwng Awst 16eg-19eg, mynychodd Klaudia Kalinowska o flwyddyn 13 y cwrs Preswyl Rheoli Brand ‘Discover Bath’ yn adran fusnes Prifysgol Caerfaddon.

Cafodd lawer o hwyl wrth iddi aros yn un o neuaddau’r brifysgol i brofi rhai agweddau ar fywyd myfyrwyr, gan gynnwys mynychu darlithoedd ar hysbysebion a chysyniadau brand. Trefnwyd digwyddiadau amrywiol ar eu cyfer hefyd megis helfa ‘Scavenger Hunt’ er mwyn gallu ddod i adnabod rhai o’u cyfoedion.

Ar ddiwedd ei harhosiad, cafodd Klaudia’r dasg o greu prosiect yn seiliedig ar yr hyn a ddysgodd yn ystod ei darlithoedd. Ar ôl cryn dipyn o ymchwilio, dadansoddodd ddau hysbyseb o’i dewis ac yna aeth ati i egluro i ba raddau roeddent yn llwyddiannus. Enillodd prosiect Klaudia A * a gostyngiad pwynt tariff UCAS iddi gan y Brifysgol am ei chais ym mis Medi 2022! Da iawn ti Klaudia!