“Shwmae Su’mae!”

Cyfarchion ar ddiwrnod Shwmae, shwmae oddi-wrth y disgyblion a’r  Staff yn Ysgol Bro Pedr.

Greetings from the pupils and staff at Ysgol Bro Pedr on Shwmae Day.