Dartiau Iau Cymru

Llongyfarchiadau mawr i Elonwy o flwyddyn 9 sydd wedi cael ei dewis i gynrychioli tîm B Cymru yng Nghwpan y Byd a Phencampwriaethau’r Byd y Gorfforaeth Dartiau Iau yn Gibraltar mis nesaf. Bydd Elonwy yn ymuno â’i chwaer Llinos, sy’n gyn-ddisgybl, ar y tîm ynghyd â dau fachgen o De Cymru.

Dydd Sul diwethaf, roedd y ddwy hefyd yn gymwys ar gyfer rowndiau terfynol y Super 16. Mewn pythefnos bydd 16 o ferched gorau’r Deyrnas Unedig yn cystadlu yn Coventry.

Pob lwc Elonwy a Llinos!