Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol yr adran hŷn yn cwrdd am y tro cyntaf heddiw. Cafwyd trafodaethau aeddfed a syniadau diddorol gan y criw, gyda phawb yn edrych mlaen at gydweithio ar brosiectau cyffrous.