Diwrnod y Cofio

Diolch i ddisgyblion blwyddyn 7, y criw Sgiliau Bywyd ac i ddosbarth 8/9Steffan Miss Chapman am greu llwyth o babi coch dros y diwrnodau diwethaf ar gyfer ein gardd goffa. Roedd dros 500 yn y pen draw ac roedd y disgyblion hyd yn oed wedi ysgrifennu enwau rhai o’r milwyr lleol a gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ar eu pabïau.

Yn ystod y wers gyntaf, daeth y disgyblion i blannu eu pabïau yng nghanol y silwetau o filwyr a’r teils ceramig o filwyr lleol a fu farw yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Am 11 ymunodd rhai disgyblion â Mr Rumble a Mr Williams o’r adran hanes am funud o dawelwch ger yr ardd goffa.

Diolch hefyd i bob aelod o staff oedd ynghlwm, am drefnu.

Bu disgyblion y campws cynradd yn brysur yn gwneud llu o weithgareddau heddiw er mwyn cofio am y milwyr a gollwyd yn ystod y rhyfeloedd gan gynnwys ymweld â’r ardd goffa yn y campws uwchradd, a’r arddangosfa goffa yn y Brifysgol yn Llanbed, creu darnau o gelf a choginio bisgedi pabi coch.