Cwpan y Byd Dartiau Iau

Llongyfarchiadau i Elonwy o 9Pedr ar ei llwyddiannau yng Nghwpan y Byd y Dartiau Iau yn Gibraltar dros y dyddiau diwethaf.

Chwaraeodd Elonwy a’r tîm Loegr A, Gogledd Iwerddon, yr Almaen a Gibraltar yng nghamau’r grŵp, gan sicrhau digon o bwyntiau i gyrraedd yr 16 olaf lle gwnaethon nhw chwarae’r pencampwyr mwyaf diweddar, sef Yr Iseldiroedd A. Er gwaethaf mynd ‘2 nil up’, fe ildion nhw 4 – 2. Lloegr A aeth ymlaen i ennill.

Ddoe cystadlodd yn y gystadleuaeth Sengl Agored Rhyngwladol, heddiw bydd yn cystadlu yn y MVG Masters ac yfory ym Mhencampwriaethau’r Byd. Pob lwc Elonwy!

Hoffem hefyd longyfarch Llinos, un o’n cyn-ddisgyblion a fu’n gapten ar ochr Cymru ddydd Mawrth, ac a wnaeth waith gwych!

Da iawn ferched – cyflawniad arbennig!