Banc Bwyd Llanbed

Diolch yn fawr i’r Cyngor Ysgol am drefnu diwrnod Siwmperi Nadolig ar ddydd Gwener, Rhagfyr 17eg gyda disgyblion yn cyfrannu nwyddau i Fanc Bwyd Llanbed. Casglwyd pentwr sylweddol o nwyddau ynghyd a dyma Ann a Sandra o’r Banc Bwyd yn diolch i aelodau o’r Cyngor Ysgol a Phwyllgorau Bro Pedr am haelioni ein cymuned ysgol.