Twrnament Dartiau Bro Pedr

Ar ddydd Iau, Rhagfyr 16eg a ddydd Gwener, Rhagfyr 17eg cafodd disgyblion y campws uwchradd hwyl mewn twrnament dartiau blwyddyn.

Dyma’r Canlyniadau:

Blwyddyn 7 – 1af 7Non(2) & 2il 7Dewi(1)

Blwyddyn 8 – 1af 8/9Steffan & 2il 8Dewi(1)

Blwyddyn 9 – 1af 9Dewi & 2il 9Steffan

Blwyddyn 10 – 1af 10Non(2) & 2il 10Dewi

Blwyddyn 11 – 1af Sêr Geinor (11N) & 2il 11Pedr

Chweched Dosbarth – 1af 13Steffan, 2il 13Non & 3ydd 13Dewi