PWYSIG! YSGOL AR GAU YFORY (18/02/2022)

17 Chwefror, 2022

Annwyl Riant /Warchodwr,

Bydd ysgolion Ceredigion ar gau fory (18.2.22) oherwydd y rhagolygon ar gyfer gwyntoedd cryfion ar hyd y sir.

Gallai’r gwyntoedd hynny gyrraedd rhwng 70-80 milltir yr awr, gydag hyrddiadau cryfach fyth. Mae gwybodaeth wedi’n cyrraedd gan y Fforwm Gwytnwch Lleol (Local Resilience Forum) ynghyd â sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Dywydd a Chyfoeth Naturiol Cymru bod yr amodau o ganlyniad i’r tywydd yn debygol o achosi difrod sylweddol i adeiladau, gan wneud teithio’n beryglus.

Nid ydym am gymryd risgiau di-angen o ran diogelwch plant, pobl ifanc a staff. Bydd disgyblion yn medru parhau gyda’u dysgu ar lein, gydag ysgolion yn gosod tasgau pwrpasol ar gyfer 18.2.22. Ni fydd dysgu byw ar gael yfory oherwydd mae’n debygol y bydd y tywydd garw yn effeithio ar y we mewn rhai ardaloedd.
Cadwch yn ddiogel os gwelwch yn dda.

Fe fydd yr Ysgol yn ail-agor ar gyfer y disgyblion ar Ddydd Mawrth, 1 Mawrth, 2022 (mae diwrnod hyfforddiant mewn swydd ar Ddydd Llun, 28 Chwefror). Gobeithiaf y bydd y disgyblion yn mwynhau’r gwyliau hanner tymor wythnos nesaf.

Yn ddiffuant,
Jane Wyn.
(Pennaeth)