Gwybodaeth i Rieni

Dyma gyfres o ddogfennau a deunyddiau defnyddiol i rieni:

Bwyty’r Bont – Ffreutur y Campws Uwchradd

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae gennym Gymdeithas Rhieni ac Athrawon cryf. Ei phwrpas yw creu a chadw cysylltiad cryf rhwng yr ysgol a’r cartref. Bwriad y Gymdeithas yw cyfrannu’n hael at yr ysgol yn ariannol ac, yn bwysicach, trwy gefnogi a hybu.

Gyda chydweithrediad y Pennaeth, mae’r Pwyllgor yn gallu trefnu digwyddiadau addysgol ynghyd a rhai cymdeithasol ar bynciau sy’n haeddu sylw. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas ym mis Medi/Hydref pryd y dewisir y swyddogion. Mae’r rhieni’n cael eu cynrychioli ar Gorff Llywodraethol yr ysgol.

Cadeirydd (2021): Emma Wood

(I gysylltu â’r CRA – cysylltwch â’r ysgol ar naill a’i 01570 422 214 neu gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk ac fe ddanfonwn eich gwybodaeth gyswllt ymlaen at y Cadeirydd)

Ffair Nadolig 2019

Gwisg Ysgol

Gellir archebu gwisg ysgol o dderbynfa’r Ysgol (derbynfa’r Campws Uwchradd)