Aduniad 1956

Mae’r ysgol am ddiolch i grŵp aduniad Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan 1956 am eu rhodd hael.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr