Allgyrsiol

Clybiau a Digwyddiadau Allgyrsiol yn yr ysgol

Yn anffodus, oherwydd cyfyngiadau COVID, mae’n amhosib cynnal clybiau ac unrhyw un o’n digwyddiadau allgyrsiol eraill ar hyn o bryd. Pan fydd y sefyllfa’n gwella byddwn yn darparu amserlen, ond am y tro gellir gweld gwybodaeth am ein clybiau a digwyddiadau allgyrsiol eraill megis yr Eisteddfod a Mabolgampau isod:

Eisteddfod Ysgol

(cliciwch ar y llun i weld canlyniadau’r Eisteddfodau diweddaraf)

Mabolgampau

(cliciwch ar y llun i weld oriel o luniau Mabolgampau 2019)

Yr Urdd

(cliciwch ar y llun i ddysgu mwy am Aelwyd yr Urdd)

Dyma’r clybiau a digwyddiadau allgyrsiol a gynigir yn yr Ysgol:

Campws Cynradd

 • Clwb Chwaraeon
 • Clwb TGCH
 • Clwb Celf
 • Clwb Gwyddonwyr bach
 • Adran yr Urdd Llanbed – agored i ddisgyblion y cylch

Campws Uwchradd

 • Clwb Adroddwyr Ifanc (Gohebiaeth)
 • Clwb Garddio
 • Clwb Hanes
 • Clwb Celf
 • Clwb Gwyddoniaeth
 • Clwb Gwaith Cartref
 • Clwb Gwyddbwyll
 • Clwb Dungeons and Dragons
 • Gweithgareddau Chwareon 5×60

Clwb Garddio

(Plot garddio’r Campws Uwchradd – Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mrs Cropley)

Digwyddiadau ABCH

Clwb Adroddwyr Ifanc Bro Pedr

(cliciwch ar y logo am fwy o wybodaeth am glwb Adroddwyr Ifanc Bro Pedr)

Dungeons & Dragons

(Clwb chwarae rôl pen bwrdd yw D&D, lle gall disgyblion ddatblygu eu sgiliau rhifedd, llythrennedd a chymdeithasol. Mae’n glwb poblogaidd iawn gyda rhestr aros – cysylltwch â Miss Heini am fwy o wybodaeth)

Clwb Gwyddbwyll

(Llyfrgell y Campws Uwchradd yn ystod yr Egwyl Cinio)

Clwb Hanes

(Ystafell 13 – Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mr Rumble)