Amserlenni

Trefn Dyddiol

Campws Cynradd

Dechrau a Gorffen

Blynyddoedd 1-6:     8.45yb – 3.15yp

Meithrin llawn amser a Derbyn: 8.45yb – 3.00yp

Meithrin rhan amser:  Bore 8.45yb – 11.45yb   Prynhnawn 1.00yp – 3.00yp

Egwyl a Chinio

Egwyl Bore: 10.15yb – 10.30yb

Cinio Cyfnod Sylfaen: 11.45yb – 1.00yp

Cinio Adran Iau: 12.15yp – 1.15yp

Egwyl prynhawn: 2.15yp – 2.30yp

Campws Uwchradd

8:40yb – 9:00yb —- Cofrestru

9:00yb – 10:00yb — Gwers 1

10:00yb – 10:15yb — Egwyl

10:15yb – 11:15yb — Gwers 2

11:15yb – 11:30yb —- Egwyl

11:30yb – 12:30yp — Gwers 3

12:15yp – 1:15yp — Cinio

1:15yb – 2:15yp — Gwers 4

2:15yp – 2:30yp — Egwyl

2:30yp – 3:30yp — Gwers 5

Amserlenni Newydd i ddod/New Timetables coming soon