Arddangosfa Celf a Dylunio a Thechnoleg

GWAHODDIAD

Annwyl Rhieni, Gwarchodwyr a Disgyblion  –  Hoffwn estyn gwahoddiad i chi gyd i weld Arddangosfa o waith Celf a Dylunio a Thechnoleg TGAU Safon AS ac A yn neuadd Ysgol Bro Pedr ar ddydd Iau 11.07.19. Bydd yr arddangosfa ar agor o 5.00 i 7.00 gyda’r agoriad swyddogol am 5.30. Bydd yr arddangosfa i weld tan 1.30 ar prynhawn dydd Gwener os nad ydych yn medri ymuno a ni ar y noson.

Diolch am eich cefnogaeth.

 

Mr R. Griffiths

Pennaeth Dylunio a Thechnoleg / Head of Design & Technology

Ysgol Bro Pedr School

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr