Cynhadledd Celf i’r Ifanc

Mae rhai o’n disgyblion Celf yn Ysgol Gelf Caerfyrddin heddiw yn cymryd rhan mewn Cynhadledd Celf i’r Ifanc.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr