‘Cadwyn Teifi’ – Canlyniadau cystadleuaeth creu Logo

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth creu Logo ar gyfer ‘Cadwyn Teifi’.

Cafodd yr enillwyr Vouchers i’r Stryd Fawr wrth y grŵp gwaith elusennol Cristnogol fel gwobrau.

Da iawn chi!

1st - Elain Williams

2nd - Lisa Evans

3rd - Elain Williams

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr