Canlyniadau Carnifal, Sioe ac Eisteddfod 2017

Dyma fuddugwyr Carnifal, Sioe ac Eisteddfod Llanbed o’r campws cynradd (mae Megan & Rhun yn absennol o’r llun).

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n llwyddiannus ac yn arbennig i Cerys Angharad am ennill y darian i’r disgybl a’r marciau uchaf am waith Celf. Yn ogystal cipiodd Bro Pedr y gwpan am yr ysgol gynradd uchaf ei marciau ynghyd  a £50. Da iawn chi!

Diolch i bawb a fu’n paratoi’r plant ar gyfer cystadlaethau Sioe ac Eisteddfod Llambed.

Dyma’r canlyniadau:-

Sioe Llambed

Tia Gilbert – 1af (celf)

Molly Jones – 2il (celf)

Darcey Lambert – 1af (llawysgrifen)

Katie Little – 1af (cynllunio bathodyn)

Kevin Czaia – 1af (llawysgrifen)

Hari Morgan – 2il (llawysgrifen)

Tia Thomas – 2il (cynllunio bathodyn)

Scarlet Read Jones – 2il (llawysgrifen)

Cece Botu Lewis – 3ydd (celf)

Sion Morgan – 3ydd (celf)

Violet Douglas – 3ydd (llawysgrifen)

Charlie Condon – 3ydd (cynllunio bathodyn)

Hunor Hamvas – 3ydd (llawysgrifen)

 

Eisteddfod Llanbed

Celf

Gwaith tecstiliau hŷn – 2il Mari Elen Lewis , 3ydd Lois Price

Dylunio a Thechnoleg Hŷn – 1af Osian Jones, 2il Iwan Williams, 3ydd Hari Button

Dylunio a Thechnoleg bl 7,8 a 9 – 1af Elan Jones

Arlunio hŷn – 1af Ffion Jones, 2ail Ffion Jones

Arlunio 7,8,9 – 1af Elan Jones, 3ydd Elan Jones

Creu cerdyn – 2il Elan Jones, 3ydd Chloe Jones

Ffotograffiaeth – 1af Ffion Jones, 2il Ffion Jones, 3ydd Ffion Jones

Creu logo newydd – 1af Elan Jones, 2il Ffion Jones, 3ydd Ffion Jones

Graffiti – 1af Elan Jones, 3ydd Ffion Jones

Cynllunio tlws – 2il Elan Jones

Dylunio a Thechnoleg CS – 1af Fflur Meredith, 3ydd Aalia Spooner

Dylunio a Thechnoleg CA2 – 1af Lola Jones,

Gemwaith – 1af Ifan Meredith, 2il Fflur Meredith, 3ydd Ifan Meredith

Celf Cyfrifiadurol – 1af Regan Jones, 2il Cerys Angharad Jones, 3ydd Oliver Stevens

Creu cerdyn cynradd – 1af Brynmor Gibbons, 2il Holly Strain, 3ydd Natasha Cowles

Arlunio 3 a 4 – 1af Cerys Angharad Jones, 2il Cerys Angharad Jones, 3ydd Tia Thomas

Arlunio 5 a 6 – 2il Evie Mc Kay, 3ydd Tia Deacon Jones

Llawysgrifen – 2il Tilly Killic, 3ydd Cerys Angharad Jones

Penwisg – 3ydd Megan Morris

Collage – 2il Cerys Angharad Jones

Ffotograffiaeth – 1af Cerys Angharad Jones

Cwpan i’r unigolyn uchaf ei marciau yn y campws cynradd – Cerys Angharad Jones

Storiau bl 5 a 6

1af Niah Bouvet, 2il Ffion Davies, 3ydd Rhun Davies

Canolfan y Bont

1af Huw, Ellie, Bethanie, Palmiro, 2il Huw, Ellie, Bethanie, Palmiro, 3ydd Huw, Ellie, Bethanie, Palmiro

Cystadlaethau llwyfan

Llongyfarchiadau i’r disgyblion i gyd a fu’n cystadlu’n unigol dros y penwythnos yn llefaru, canu ac yn canu offerynnau gan ennill llu o wobrau:-

Fflur Meredith, Ffion Davies, Ifan Meredith, Niah Bouvet, Megan Morris, Sioned Davies, Elan Jones

Hefyd i’r partion canlynol:-

Parti llefaru’r ysgol – 2il – Diolch i Dr Delyth Jones am eu hyfforddi

Parti llefaru’r adran – 2il

Parti unsain yr adran – 2il

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr