Canlyniadau Diweddara y merched

Llongyfarchiadau i bawb a phob hwyl am weddill y tymor!

 Pêl-RwydHoci
Yn ErbynBlwyddyn 8Blwyddyn 10Blwyddyn 9Tîm Hŷn
AberaeronEnnill (5-3)Colli (7-14)Colli (1-0)Cyfartal (3-3)
Dyffryn TeifiEnnill (7-23)Colli (8-0)Colli (5-1)Colli (3-0)
PenweddigEnnill (19-1)Ennill (21-8)Colli (1-6)Cyfartal (1-1)
TWRNAMENT PÊL-DROED Y SIRENNILL4YDD
AberteifiEnnill (22-0)Ennill (16-6)Cyfartal (1-1)Colli (2-0)
TregaronEnnill (7-3)Dim GêmCyfartal (0-0)Dim Gêm
PenglaisGLAWGLAWGLAWGLAW

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr