Canlyniadau Eisteddfod 2018 Eisteddfod Results

Y sgor terfynnol/The final score:

Teifi 1af/st (757 o farciau/marks)

Creuddyn 2il/nd (467 o farciau/marks)

Dulas 3ydd/rd (413 o farciau/marks)

Oriel Luniau/Photo Gallery

Cystadlaethau Llwyfan / Stage Competitions

Grŵp Pop Agored/Pop Group

1af/st – DULAS

2il/nd – TEIFI

3ydd/rd – CREUDDYN

Unawd Offerynnol Ieuaf/ Junior Instrumental Solo

1af/st – Sioned (TEIFI)

2il/nd – Hafwen (TEIFI)

3ydd/rd – Ffion (TEIFI)

Unawd Offerynnol Hŷn/Senior Instrumental Solo

1af/st – Alpha (TEIFI)

2il/nd – Aoife & Elan (TEIFI)

3ydd/rd – Elin (CREUDDYN)

Stori a Sain/Story and Sound

1af/st – TEIFI

2il/nd – DULAS

3ydd/rd – CREUDDYN

Dawns (agored)/Dance (open competition)

1af/st – CREUDDYN

2il/nd – DULAS

3ydd/rd – TEIFI

Unawd Merched Ieuaf/ Junior Girls’ Solo

1af/st – Sioned (TEIFI)

2il/nd – Nia (CREUDDYN)

3ydd/rd – Martha (DULAS)

Unawd Bl.5 & 6 Solo

1af/st – Cerys (TEIFI)

2il/nd – Lexi (CREUDDYN)

3ydd/rd – Lucy (TEIFI)

Llefaru Bl.5 & 6 Recitation

1af/st – Rhun (TEIFI)

2il/nd – Cerys (TEIFI)

3ydd/rd – Michael (CREUDDYN)

Llefaru Cymraeg Ieuaf/ Welsh Junior Reciting

1af/st – Lois (CREUDDYN)

2il/nd – Ifan (DULAS)

3ydd/rd – Sioned (TEIFI)

Unawd Bechgyn Ieuaf/Junior Boys’ Reciting

1af/st – Gruffydd (CREUDDYN)

2il/nd – Iestyn (DULAS)

3ydd/rd – Ifan (DULAS)

Deuawd/ Duet 

1af/st – Elin a Nia (CREUDDYN)

2il/nd – Elan a Sioned (TEIFI)

3ydd/rd – Lisa a Beca (TEIFI)

Areithio/ Speeches 

1af/st – Siencyn (TEIFI)

2il/nd – Owain (CRUEDDYN)

3ydd/rd – Iestyn (TEIFI)

Unawd Merched Hynaf/ Senior Girls’ Solo

1af/st – Lisa (TEIFI)

2il/nd – Elan (TEIFI)

3ydd/rd – Grace (DULAS)

Coroni’r Bardd Saesneg/ The Crown

1af/st – Lauren Hill (TEIFI)

2il/nd – Aoife Wooding (TEIFI)

3ydd/rd – Sam Edwards (TEIFI)

Adrodd Hyn/Senior Reciting

1af/st – Elan Jones (TEIFI)

2il/nd – Cari Jones (TEIFI)

3ydd/rd –  Osian Davies (TEIFI)

Unawd Bechgyn Hynaf/Senior Boys’ Solo

1af/st – Siencyn (TEIFI)

2il/nd – Idrys (DULAS)

3ydd/rd – Twm (TEIFI)

Meim/Mime

1af/st – DULAS

2il/nd – CREUDDYN

3ydd/rd – TEIFI

Parti Merched/Girls’ Choir

1af/st – CREUDDYN

2il/nd – TEIFI

3ydd/rd – DULAS

Parti Bechgyn/ Boys’ Choir

1af/st – DULAS

2il/nd – TEIFI & CREUDDYN

Cor/Choir

1af/st – TEIFI

2il/nd – CREUDDYN

3ydd/rd – DULAS

Cystadlaethau Gwaith Cartref / Homework Competitions

Iechyd a Gofal (Bl.10-13)/Health and Social Care (Yr.10-13)

 • 1af/st – ‘Peaches’ Heledd Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – ‘Pedal’ (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Pinafal’ Alpha Evans (TEIFI)

Dylunio a Thechnoleg/Design and Technology

Bl/Yr. 7-8

 • 1af/st – Ben Hamvas (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Wyn Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ffion Harries (TEIFI)

Bl/Yr. 9

 • 1af/st – Zoe Jarman-Davies (CREUDDYN)
 • Cyd.2il/Joint 2nd – Guto Ebbsworth (TEIFI) & Helena Mardale (DULAS)
 • 3ydd/rd – Anthony Billington (TEIFI)

Bl/Yr. 10&11

 • 1af/st – Owen Schroder (DULAS)
 • 2il/nd – Matt Small (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Emily Foss (TEIFI)

Bl/Yr. 12&13

 • 1af/st – Hari Butten (TEIFI)
 • 2il/nd – Ifan John (DULAS)
 • 3ydd/rd – Manon Williams (DULAS)

Bl/Yr. 7-9 (‘CAD’)

 • 1af/st – Ifan Morgan (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Jess Thomas (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ellie Thomas & Lleucu Rees (TEIFI)

Bl/Yr. 10-13 (‘CAD’)

 • 1af/st – Matt Small (TEIFI)
 • 2il/nd – Hari Butten (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Liam Morgan (DULAS)

Canlyniad Gymnasteg/Gymnastics Results

Bechgyn Bl. 7-9/Yr. 7-9 Boys

 • 1af/st –FilipPoczatek (TEIFI)
 • 2il/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Nathan Mackie Jones (CREUDDYN)

Merched Bl. 7-9/Yr. 7-9 Girls

 • 1af/st – Alisha Teasdale (TEIFI)
 • 2il/nd – Jess Thomas (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jasmine Jones (TEIFI)

Bechgyn Bl. 10-13/Yr. 10-13 Boys

 • 1af/st – Idris Lloyd (DULAS)
 • 2il/nd – Dewi Hobbs (DULAS)
 • 3ydd/rd – Twm Ebbsworth (TEIFI)

Merched Bl. 10-13/Yr. 10-13 Girls

 • 1af/st – Heledd Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Mari Fflur Lewis (DULAS)
 • 3ydd/rd – Grace Page (DULAS)

Busnes/Business

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Lisa Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Bryn Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Amber Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr.12

 • 1af/st – Lisa Lewis (CREUDDYN)
 • 2il/nd – /
 • 3ydd/rd – /

Teithio a Thwristiaeth/Travel and Tourism

Bl/Yr.10-13

 • 1af/st – Tamzin Cambridge (TEIFI)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Alpha Evans (TEIFI)

Limrig/Limerick

Limrig Cymraeg/Welsh Limerick

 • 1af/st – Hanna Davies (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Lowri, Olivia, Lois a Nia (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Luned Jones (DULAS)

 Limrig Saesneg/English Limerick

 • 1af/st – Owen Schroder (DULAS)
 • 2il/nd – Ellen Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – ‘Roar’ (TEIFI)

Thema/Theme (Cornerstones)

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Willow Carr (TEIFI)
 • 2il/nd – Elen Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Jess McKay (CREUDDYN)

Brawddeg/Scentence – Beirniadaeth gan Hedydd Jones

 • 1af/st – Briallt Williams (DULAS)
 • 2il/nd – Gruffydd Dafydd (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Nia & Lois bl.9 (CREUDDYN)

Cyngor yr Ysgol (agored)/School Council (open competition)

 • 1af/st – Osian Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Lisa Lewis (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Sara Jarman (CREUDDYN)

Gyrfaoedd (agored)/Careers (open competition)

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2il/nd – Sara Jarman (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Harri Butten (TEIFI)

Addysg Grefyddol/Religious Studies

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Jasmine Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Lili Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Rhys Williams (DULAS)

Bl/Yr.8

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2il/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jodie Evans (CREUDDYN)

Bl/Yr.9

 • 1af/st – Jessica Thomas (DULAS)
 • 2il/nd – Zoe Jarman (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Lucy Davies (DULAS)

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Beca Roberts (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Heledd Jenkins (DULAS)

Bl/Yr.12-13

 • 1af/st – Osian Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Cerys Pollock (DULAS)
 • 3ydd/rd – Daniel Thomas (DULAS)

Technoleg Gwybodaeth/Information Technology

Bl/Yr.7-9

 • 1af/st – Dion Davies (DULAS)
 • 2il/nd – Bethan Sharrocks (DULAS)
 • 3ydd/rd – Mili Bonning (DULAS)

Pwyllgor Cymreictod (agored)/ Welsh Committee (open)

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Olew’ (CREUDDYN) & Grace Page (DULAS)

 

Gwasanaethau Cyhoeddus/Public Services

Bl.10-13

 • 1af/st – Hari Butten (TEIFI)
 • 2il/nd – Hari Butten (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Rhyddiaith Cymraeg/ Welsh Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Gruffydd Dafydd (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Ifan Meredith (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ffion Davies (TEIFI)

Cystadleuaeth o safon uchel iawn/Fantastic work!

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Lisa Jones (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Alaw Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Catrin Daniel (TEIFI)

Safon uchel, eto/Again – Fantastic work!

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Sioned Fflur Davies (TEIFI)
 • 2af/nd – Zoe Jarman Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Chloe Betts Jones (TEIFI)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2af/nd – Beca Roberts (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Gwion Griffiths-Payne (CREUDDYN)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2af/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Hanna James (CREUDDYN)

Ffrangeg/French

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2af/nd – Megan Biddulph & Kieran Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rhodri Gregson (CREUDDYN) & Llion Williams (TEIFI)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Luca Assaf (TEIFI)
 • 2af/nd – Lisa Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Mili Bonning (DULAS)

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Lleucu Rees (TEIFI)
 • 2af/nd – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Zoe Jarman (CREUDDYN)

BL 10:

 • 1af/st – Lauren Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Aisvarya Sridar (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Rosie Nasr-Butler (DULAS)

BL 11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Rika Zinn (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Harri Williams (CREUDDYN)

BL 12

 • 1af/st – Grace Page (DULAS) & Cyffin Thomas (CREUDDYN)

Cymraeg Ail-iaith/Welsh Learners

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Tilly Killick (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Amelia Byczyk (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Tatianna Stevens (TEIFI)

BL 8&9/ YR 8&9:

 • 1af/st – Olivia Rave (TEIFI)
 • 2af/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Luca Assaf (TEIFI)

BL 10&11/ YR 10&11:

 • 1af/st – Rosie Nasr-Butler (DULAS)
 • 2af/nd – Dafydd Lloyd (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Maileigh Holdstock (TEIFI)

Rhyddiaith Saesneg/ English Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2af/nd – Lili Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Gabriella Dunleavey (CREUDDYN)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Emily Roach (DULAS)
 • 2af/nd – Emilia Budylduska (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Laura Jones (DULAS)

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Klaudia Kalinawska (DULAS)
 • 2af/nd – Cerys Parsons (?)
 • 3ydd/rd – Oskar Szwed (TEIFI)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – Aishvarya Sridar (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Global Warming’ (TEIFI)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Mari Elen (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Lois Price (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Iestyn Evans (TEIFI)

Bl 10-13 (Newyddiaduraeth)/Yr 10-13 (Journalism)

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Sophie Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lois Price (TEIFI)

Sgiliau Bywyd/Life Skills

Grwp/Group 1

 • 1af/st – Kieran Jones (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Dafydd Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Daniel Sidford (TEIFI)

Grwp/Group 2

 • 1af/st – Jack O’Sullivan (TEIFI)
 • 2il/nd – Natalia Viegas (DULAS)
 • 3ydd/rd – Holly Gravett-Medill (DULAS)

Sgiliau Bywyd-‘Meic Agored’/Life Skills-‘Open Mic’

Daniel Sidford – ‘Sosban Fach’ (TEIFI)

Anthony Billington – trwmped ‘Chilli’ (TEIFI)

Glyn Jones – ‘Sosban Fach’ (DULAS)

Nathan Jones – trwmped ‘Hen Wlad fy Nhadau’ (TEIFI)

Natalia Viegas – ‘Sosban Fach’ (DULAS)

Barddoniaeth Saesneg/English Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Hugo Waddington (TEIFI)
 • 2il/nd – Niah Bouvet (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Jess McKay (CREUDDYN)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Daniel Farr (TEIFI)
 • 2il/nd – Sion O’Keefe (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Ffion Thomas (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Krysta Dalton (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Sioned Fflur Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Wellies’ (TEIFI)

Technoleg Bwyd/Food Technology

Bl/Yr 7-9

 • 1af/st – Martha Thomas (DULAS)
 • 2il/nd – Lucy Cooper (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Llion Williams (TEIFI), Ifan Meredith (DULAS) & Hafwen Davies (TEIFI)

Bl/Yr 10-13

 • 1af/st – Gwenan Lewis (DULAS)
 • 2il/nd – Sophie Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Cerys Pollock (DULAS)

Mathemateg

Bl/Yr 7+8

 • 1af/st – Lili Payne (CREUDDYN)
 • 2il/nd – William Harries (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rhodri Gregson (CREUDDYN) & Kieran Herbert (TEIFI)

Bl/Yr 9+10

 • 1af/st – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Skye Binding (DULAS)

Bl/Yr 11-13

Safon Uchel Iawn!/Very High Standard

 • 1af/st – Bryn/Guto/Iestyn/Amber (CREUDDYN) & Idris/Lewis/Owen D/Owen Schroder (DULAS)

 Celf/Art

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Niah Bouvet (TEIFI)
 • 2il/nd – Niah Bouvet (TEIFI)
 • 3ydd/3rd – Owen Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Amalia (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Alex (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Amy Lloyd (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Zoe Jarman Davies (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Lleucu Rees (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Alisha Teasdale (TEIFI)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Maddie Smith (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Owen Schroder (DULAS)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Martha Stevens (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hanna James (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Manon Williams (DULAS)

Hanes/History

Bl.8

 • 1af/st – Emilia Budylowska (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hayley Dean (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Laura Jones (DULAS)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – ‘Borat’ (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Laca’ (DULAS)
 • 3ydd/rd – /

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Owen Llyr Davies (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Osian Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Lisa Lewis (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Cari Jones (TEIFI)

Gwyddoniaeth/Science

Bl/Yr 7-9

 • 1af/st – Laura & Annabel (DULAS)
 • 2il/nd – Nathan (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Catrin (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Eleri James (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Eleri, Elin & Amber (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Amber Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr 12 & 13

 • 1af/st – Jack, Kieran &co. (TEIFI)
 • 2il/nd – George, Robert & Meirion (DULAS)
 • 3ydd/rd – Gwydion, Kurtis & Harriet (CREUDDYN)

Barddoniaeth Cymraeg /Welsh Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Gruffydd Dafydd (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Ffion Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Ifan Meredith (DULAS)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Emili Roach (DULAS)
 • 2il/nd – Alaw Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Gwion Evans (DULAS)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Sioned Fflur Davies (TEIFI)
 • 2il/nd – Lleucu Rees (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Guto Ebbsworth (TEIFI)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Beca Roberts (TEIFI)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lauren Hill (TEIFI)

Llyfrgell/Library

 • 1af/st – Laura Jones (DULAS)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Daearyddiaeth/ Geography

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Abby R-Williams, Harvey Roberts, Tomos James & Tomi Williams (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hanna Thomas, Owain Lewis, Emily Roach & Gwion Evans (DULAS)
 • 3ydd/rd – Tomos Morris, Thomas West, Sion O’Keefe & Liam Mathewson (TEIFI)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Ellie Thomas, Hana Jones, Guto Ebbsworth & Brynmor Thomas (TEIFI)
 • 2il/nd – Lucy Davies, Gruffydd Thomas, Molly Greenfield & Charlotte Howell (DULAS)
 • 3ydd/rd – Filip, Meg, Olivia & Corey (TEIFI)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Eleri James, Maddie Smith & Jenny Hoh (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Elin Davies, Amber Davies & Bryn Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Lauren Hill, Catrin Schroder & Joe Harris (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Briallt, Ffion, Alice & Joseff (DULAS)
 • 2il/nd – Anna, Alpha, Sally & Zoe (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Daniel Th, Max, Cerys & Grace (DULAS)

Pwyllgor Eco/Eco Council

 • 1af/st – Sara Jarman (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Wiktoria Sliwha (DULAS)
 • 3ydd/rd – Anna Davies (TEIFI)

 

Pwyllgor Lles – Ysgolion Iach/Well-being Committee – Healthy Schools

 • 1af/st – Anthony Billington (TEIFI)
 • 2il/nd – Meinir Ebbsworth & Harri Butten (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Zoe Jarman (CREUDDYN)

Ysgol Bro Pedr

Peterwell Terrace
Lampeter
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-mail: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr