Canlyniadau Lefel A Arbennig!

Roedd yna ddathlu mawr yn Ysgol Bro Pedr ar y diwrnod canlyniadau Safon Uwch eleni gyda 98% o’r graddau a ddyfarnwyd i ddisgyblion oedd yn astudio dwy neu’n fwy o bynciau Safon Uwch yn raddau A* – E; 79% o’r graddau a ddyfarnwyd yn A* – C; 56.8% o’r graddau a ddyfarnwyd yn A* – B a 34% o’r graddau a ddyfarnwyd yn A neu’n A*.

Derbyniwyd rhai o’r canlyniadau gorau gan: Sara Jarman – 3A*, 2A ac 1B; Amy Chapman-Parsons – 3A*, 1A;  Peter Brookes – 3A*, 1A; Grace Page – 2A*, 2A; Cerys Pollock – 3A*, 1C; Cyffin Thomas – 4A; Max Parry – 4A; i enwi ond rhai o’r disgyblion. Fe fydd Grace Page yn mynd ymlaen i astudio Hanes Celf yng Ngholeg St John’s, Prifysgol Rhydychen, ac fe fydd Cyffin Thomas yn astudio Hanes a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Bu bron i bob disgybl gael eu derbyn yn eu dewis cyntaf o Brifysgol a dywedodd Jane Wyn, Pennaeth, “Mae hyn yn newyddion arbennig, yn enwedig gan ystyried natur gystadleuol dros ben cyrsiau’r Prifysgolion Grŵp Russell. Fel Ysgol, rydym yn gwneud ein gorau glas i gefnogi ein disgyblion trwy gydol y broses UCAS ac rydym yn cynnig cymorth un-i-un er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn gwneud y dewisiadau gorau posibl. Rydym yn ymfalchïo yn llwyddiant ein disgyblion eleni eto. Mae llwyddiant ein pobl ifanc yn adlewyrchu eu gwaith caled nhw, ymroddiad yr athrawon a chefnogaeth eu teuluoedd. Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddymuno pob llwyddiant i’r disgyblion yn y bennod nesaf o’u bywydau, boed hynny yn y byd gwaith neu’r Brifysgol. Fel Ysgol, ein dymuniad ni yn Ysgol Bro Pedr yw ein bod wedi sicrhau bod gan ein pobl ifanc y sgiliau i lwyddo mewn byd cystadleuol tu hwnt”.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr