Canlyniadau Safon Uwch Gwych Ysgol Bro Pedr!

Roedd disgyblion Ysgol Bro Pedr yn wên o glust i glust ar y diwrnod canlyniadau Safon Uwch eleni gydag 86% o’r graddau a ddyfarnwyd i ddisgyblion oedd yn astudio o leiaf dwy Lefel A yn raddau A*-C, 67% o’r graddau a ddyfarnwyd yn A* – B a 35.3% o’r graddau a ddyfarnwyd yn raddau A neu A*.

Dyma rhai o’r canlyniadau gorau: Alpha Evans, Prif Ferch, a gafodd 4A* ac 1A; Ffion Evans a gafodd 3A* ac 1B, Jack Hulme, Hanna James, Briallt Williams ac Alice Sargent a gafodd 2A* a 2A a Robert Jenkins a gafodd 2A a 3B, i enwi ond rhai o’r disgyblion.

Cafodd bron pob disgybl fynediad i’w dewis cyntaf o Brifysgol a dywedodd Jane Wyn, Pennaeth, “Mae hyn yn wych, yn enwedig pan fod rhywun yn ystyried natur gystadleuol y cyrsiau Prifysgolion Grŵp Russell yma. Fel Ysgol, rydym yn awyddus iawn i gefnogi ein disgyblion trwy gydol y broses UCAS ac mae disgyblion yn derbyn cymorth un-i-un er mwyn sicrhau eu bod yn gwneud y dewisiadau gorau posibl. Rydym yn falch iawn o gyflawniad pob disgybl eleni eto. Mae eu llwyddiant hwy yn adlewyrchu eu gwaith caled, ymroddiad eu hathrawon a chefnogaeth eu teuluoedd. Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i ddymuno pob llwyddiant i’r disgyblion ym mhennod nesaf eu bywydau, boed hynny yn y byd gwaith neu’r Brifysgol. Fel Ysgol, ein gobaith ni yma yn Ysgol Bro Pedr yw ein bod ni wedi gallu sicrhau bod ein disgyblion â’r holl sgiliau angenrheidiol er mwyn goresgyn a ffynnu mewn byd cystadleuol tu hwnt”.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr