Carnifal Llanbed

Diolch i’r disgyblion hynny a fu’n cynrychioli’r ysgol yng ngharnifal Llambed – maent yn edrych yn hyfryd yn eu gwisgoedd tlws – Connie, Darcey, Keeley, Jeston a Kieron.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr