Archive for the Blog Y Pennaeth Category

Croeso

Croeso

Croeso i wefan Ysgol Bro Pedr. Fel Pennaeth yr Ysgol, gobeithiaf y byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’r Ysgol ar y wefan hon. Cofiwch fod croeso ichi i gysylltu gyda ni i drafod unrhyw agwedd ymhellach hefyd. Arwyddair yr Ysgol yw, ‘A […]

Read more

Ionawr 2016

Ionawr 2016

Hoffwn croesawi Mrs Wyn fel ein Prifathrawes newydd. Bydd ei blog yma cyn hir.

Read more

Hydref 2015

Hydref 2015

Wrth edrych nôl dros yr hanner tymor, braf yw nodi rhai uchafbwytiau. Am y drydedd flwyddyn yn olynnol mae’n disgyblion Blwyddyn 11 wedi llwyddo cynnal safonau uchel yn eu harholiadau TGAU. Yn y dangosydd pwysicaf, sef y nifer o ddisgyblion sy’n ennill 5 TGAU graddau A* – […]

Read more

Tachwedd 2014

Tachwedd 2014

Categoreiddio Ysgolion Yn ddiweddar, cafodd pob ysgol yng Nghymru eu gosod mewn category lliw (Gwyrdd, Melyn, Ambr a Choch). Rydym yn falch i nodi bod Bro Pedr wedi’i gosod yn y Melyn. Dyma ddiffiniad o’r hyn a ddisgrifir fel ysgol felen.

Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr