Cyhoeddiadau Cyffredinol

Prif Swyddogion 2021-2022

Prif Swyddogion 2021-2022

Llongyfarchiadau i’n tîm newydd o brif swyddogion ar gyfer 2021-22

Llwyddiannau Chwaraeon

Llwyddiannau Chwaraeon

Llongyfarchiadau i Sion bl.11 ac Osian bl.10 ar eu llwyddiannau chwaraeon diweddar.

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig – Newyddion Arbennig!

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig – Newyddion Arbennig!

Cafodd gwaith Hanes y disgyblion ei enwebu ar gyfer y wobr genedlaethol Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig eleni …

Diwrnod ‘Camu i’r Chweched’

Diwrnod ‘Camu i’r Chweched’

Mae diwrnod ‘Camu i’r Chweched’ gyda ni ar Ddydd Mercher 14/7/21
Os hoffech chi flas o fywyd Chweched Dosbarth a’r cyrsiau Lefel A sydd gan Ysgol Bro Pedr, mynegwch eich diddordeb drwy …

Prosiect Celf ‘Llwythi’ – Arddangosfa Ddigidol

Prosiect Celf ‘Llwythi’ – Arddangosfa Ddigidol

Rhwng mis Ionawr a mis Ebrill gwnaeth pob dosbarth o’r Meithrin hyd at flwyddyn 7 gwblhau trawsdoriad o dasgau Celfyddydau Mynegiannol yn seiliedig ar y thema “Llwythi.”

Croeso nôl!

Croeso nôl!

Cân i groesawu’r disgyblion yn ôl…

Camu Ymlaen i Abertawe

Camu Ymlaen i Abertawe

Llongyfarchiadau mawr i Danny o flwyddyn 12 ar gael ei ddewis i fynychu’r rhaglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe…

Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

Llongyfarchiadau mawr i Filip a Zoe ar gael eu dewis ar gyfer Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

Cerflun Rhagorol yr Ardal Sgiliau Bywyd

Cerflun Rhagorol yr Ardal Sgiliau Bywyd

Aeth Mrs Wendy Thomas (Pennaeth y Celfyddydau Mynegiannol) â’n disgyblion Sgiliau Bywyd ar daith i’r Gerddi Botanegol Cenedlaethol cyn y Nadolig (2020).

Llanbedr i Lampeter

Llanbedr i Lampeter

Mae cymuned Ysgol Bro Pedr wedi llwyddo efo’r her rithiol i gerdded, rhedeg a beicio i Lampeter Pennsylvania sydd 3,500 milltir i ffwrdd. Er gwaethaf y tywydd oer, cafodd yr her ei chwblhau mewn 10 diwrnod yn unig efo disgyblion, rhieni, staff a’r gymuned ehangach wedi bod yn cymryd rhan. Yn dilyn llwyddiant yr her, fe wnaeth…

  • 1
  • 2
Cymraeg