Cyhoeddiadau Cyffredinol

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol yr adran hŷn yn cwrdd am y tro cyntaf heddiw. Cafwyd trafodaethau aeddfed a syniadau diddorol gan y criw, gyda phawb yn edrych mlaen at gydweithio ar brosiectau cyffrous.

Dartiau Iau Cymru

Dartiau Iau Cymru

Llongyfarchiadau mawr i Elonwy o flwyddyn 9 sydd wedi cael ei dewis i gynrychioli tîm B Cymru yng Nghwpan y Byd a Phencampwriaethau’r Byd y Gorfforaeth Dartiau Iau yn Gibraltar mis nesaf. Bydd Elonwy yn ymuno â’i chwaer Llinos, sy’n gyn-ddisgybl, ar y tîm ynghyd â dau fachgen o De Cymru.

Cwrs Haf Preswyl ‘Discover Bath’

Cwrs Haf Preswyl ‘Discover Bath’

Llongyfarchiadau Klaudia Kalinowska o flwyddyn 13 ar gwblhau’r cwrs haf …

“Shwmae Su’mae!”

“Shwmae Su’mae!”

Cyfarchion ar ddiwrnod Shwmae, shwmae oddi-wrth y disgyblion a’r Staff yn Ysgol Bro Pedr.
Greetings from the pupils and staff at Ysgol Bro Pedr on Shwmae Day.

Sioe Ceffyl y Flwyddyn

Sioe Ceffyl y Flwyddyn

Llongyfarchiadau i Annie o flwyddyn 7 ar ei chyflawniad yn sioe Ceffyl y Flwyddyn – y sioe geffylau fwyaf yn y byd!

Cyngor Ysgol Bro Pedr 2021-22

Cyngor Ysgol Bro Pedr 2021-22

Llongyfarciadau i’r disgyblion canlynol am gael eu hethol i gynrychioli eu blwyddyn ar Gyngor yr Ysgol

#HelloYellow

#HelloYellow

Ar Dydd Gwener 8fed o Hydref, cymerodd Ysgol Bro Pedr rhan yn y diwrnod #HelloYellow …

Cwrs Haf ‘Discover Bath’

Cwrs Haf ‘Discover Bath’

Llongyfarchiadau i Chloe Lewis o flwyddyn 13 ar gwblhau’r cwrs haf …

Athletau Trac a Maes Rhyngwladol SIAB

Athletau Trac a Maes Rhyngwladol SIAB

Llongyfarchiadau i Osian, Sion a Zara ar eu llwyddiannau diweddar ym myd yr Athletau

Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe

Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe

Llongyfarchiadau mawr i Danny o flwyddyn 13 sydd wedi llwyddo cwblhau’r rhaglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe

Cymraeg