Cyhoeddiadau Cyffredinol

Banc Bwyd Llanbed

Banc Bwyd Llanbed

Diolch yn fawr i’r Cyngor Ysgol am drefnu diwrnod Siwmperi Nadolig ar ddydd Gwener, Rhagfyr 17eg gyda disgyblion yn cyfrannu nwyddau i Fanc Bwyd Llanbed.

Cyngerdd Nadolig Ysgol Bro Pedr

Cyngerdd Nadolig Ysgol Bro Pedr

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda a hapus i bawb. Dilynwch y linc am gyfres o eitemau Cyngerdd Nadolig yr ysgol.

Cwpan y Byd Dartiau Iau

Cwpan y Byd Dartiau Iau

Llongyfarchiadau i Elonwy o 9Pedr ar ei llwyddiannau yng Nghwpan y Byd y Dartiau Iau yn Gibraltar dros y dyddiau diwethaf.

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol

Cyngor Ysgol yr adran hŷn yn cwrdd am y tro cyntaf heddiw. Cafwyd trafodaethau aeddfed a syniadau diddorol gan y criw, gyda phawb yn edrych mlaen at gydweithio ar brosiectau cyffrous.

Dartiau Iau Cymru

Dartiau Iau Cymru

Llongyfarchiadau mawr i Elonwy o flwyddyn 9 sydd wedi cael ei dewis i gynrychioli tîm B Cymru yng Nghwpan y Byd a Phencampwriaethau’r Byd y Gorfforaeth Dartiau Iau yn Gibraltar mis nesaf. Bydd Elonwy yn ymuno â’i chwaer Llinos, sy’n gyn-ddisgybl, ar y tîm ynghyd â dau fachgen o De Cymru.

Cwrs Haf Preswyl ‘Discover Bath’

Cwrs Haf Preswyl ‘Discover Bath’

Llongyfarchiadau Klaudia Kalinowska o flwyddyn 13 ar gwblhau’r cwrs haf …

“Shwmae Su’mae!”

“Shwmae Su’mae!”

Cyfarchion ar ddiwrnod Shwmae, shwmae oddi-wrth y disgyblion a’r Staff yn Ysgol Bro Pedr.
Greetings from the pupils and staff at Ysgol Bro Pedr on Shwmae Day.