Cyhoeddiadau Cyffredinol

Cwrs Haf ‘Discover Bath’

Cwrs Haf ‘Discover Bath’

Llongyfarchiadau i Chloe Lewis o flwyddyn 13 ar gwblhau’r cwrs haf …

Athletau Trac a Maes Rhyngwladol SIAB

Athletau Trac a Maes Rhyngwladol SIAB

Llongyfarchiadau i Osian, Sion a Zara ar eu llwyddiannau diweddar ym myd yr Athletau

Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe

Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe

Llongyfarchiadau mawr i Danny o flwyddyn 13 sydd wedi llwyddo cwblhau’r rhaglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe

Tîm Rygbi Dan 16 Ysgolion Ceredigion

Tîm Rygbi Dan 16 Ysgolion Ceredigion

Llongyfarchiadau Levi, Gruff, Steffan a Llion o flwyddyn 11 a Nathaniel (sy’n gyn-ddisgybl i’r ysgol) ar gael eu dewis fel aelodau o Dîm Rygbi Dan 16 Ysgolion Ceredigion.

Arlunwyr Graffiti’r Dyfodol

Arlunwyr Graffiti’r Dyfodol

Cafodd disgyblion blwyddyn 3 brofiad gwych yn addurno sied chwaraeon yr ysgol

Cadair Olwyn Newydd

Cadair Olwyn Newydd

Diolch o galon i gwmni Cantre Mobility, Aberaeron am y rhodd caredig o gadair olwyn i’r ysgol

Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi

Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi

Llongyfarchiadau mawr iawn i Alpha Evans, cyn-ddisgybl o’r ysgol, sydd wedi ennill yr Ysgoloriaeth Goffa Hywel Teifi gyntaf o Brifysgol Abertawe

Sioe Ceffyl y Flwyddyn

Sioe Ceffyl y Flwyddyn

Llongyfarchiadau mawr i Annie o flwyddyn 7 am fod yn gymwys ar gyfer sioe Ceffyl y Flwyddyn …

Bowlio

Bowlio

Cynhaliwyd cystadleuaeth Parau tair bowl Cymdeithas Bowlio Cymru dan 18 ar ddydd Sul y 5ed o Fedi …

Cit Chwaraeon Newydd – Linc archebu

Cit Chwaraeon Newydd – Linc archebu

Mae ein hadran Addysg Gorfforol yn cyflwyno gwisg newydd ar gyfer y gwersi Addysg Gorfforol a Gemau ym mis Medi 2021.

Cymraeg