Cyhoeddiadau Cyffredinol

Pob Lwc Osian!

Pob Lwc Osian!

Pob lwc i Osian Roberts o flwyddyn 11 yn yr ‘UK School Games National Final’ heddiw. Linc i wylio yma!

Prif Swyddogion 2021-2022

Prif Swyddogion 2021-2022

Llongyfarchiadau i’n tîm newydd o brif swyddogion ar gyfer 2021-22

Llwyddiannau Chwaraeon

Llwyddiannau Chwaraeon

Llongyfarchiadau i Sion bl.11 ac Osian bl.10 ar eu llwyddiannau chwaraeon diweddar.

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig – Newyddion Arbennig!

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig – Newyddion Arbennig!

Cafodd gwaith Hanes y disgyblion ei enwebu ar gyfer y wobr genedlaethol Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig eleni …

Diwrnod ‘Camu i’r Chweched’

Diwrnod ‘Camu i’r Chweched’

Mae diwrnod ‘Camu i’r Chweched’ gyda ni ar Ddydd Mercher 14/7/21
Os hoffech chi flas o fywyd Chweched Dosbarth a’r cyrsiau Lefel A sydd gan Ysgol Bro Pedr, mynegwch eich diddordeb drwy …

Prosiect Celf ‘Llwythi’ – Arddangosfa Ddigidol

Prosiect Celf ‘Llwythi’ – Arddangosfa Ddigidol

Rhwng mis Ionawr a mis Ebrill gwnaeth pob dosbarth o’r Meithrin hyd at flwyddyn 7 gwblhau trawsdoriad o dasgau Celfyddydau Mynegiannol yn seiliedig ar y thema “Llwythi.”

Croeso nôl!

Croeso nôl!

Cân i groesawu’r disgyblion yn ôl…

Camu Ymlaen i Abertawe

Camu Ymlaen i Abertawe

Llongyfarchiadau mawr i Danny o flwyddyn 12 ar gael ei ddewis i fynychu’r rhaglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe…

Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

Llongyfarchiadau mawr i Filip a Zoe ar gael eu dewis ar gyfer Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

Cymraeg