Cyhoeddiadau Cyffredinol

Cerflun Rhagorol yr Ardal Sgiliau Bywyd

Cerflun Rhagorol yr Ardal Sgiliau Bywyd

Aeth Mrs Wendy Thomas (Pennaeth y Celfyddydau Mynegiannol) â’n disgyblion Sgiliau Bywyd ar daith i’r Gerddi Botanegol Cenedlaethol cyn y Nadolig (2020).

Llanbedr i Lampeter

Llanbedr i Lampeter

Mae cymuned Ysgol Bro Pedr wedi llwyddo efo’r her rithiol i gerdded, rhedeg a beicio i Lampeter Pennsylvania sydd 3,500 milltir i ffwrdd. Er gwaethaf y tywydd oer, cafodd yr her ei chwblhau mewn 10 diwrnod yn unig efo disgyblion, rhieni, staff a’r gymuned ehangach wedi bod yn cymryd rhan. Yn dilyn llwyddiant yr her, fe wnaeth…

Prif Swyddogion 2020-2021

Prif Swyddogion 2020-2021

Dewch i gwrdd â’n Prif Swyddogion ar gyfer eleni

Cymraeg