Er Sylw!

Prif Swyddogion 2021-2022

Prif Swyddogion 2021-2022

Llongyfarchiadau i’n tîm newydd o brif swyddogion ar gyfer 2021-22

Llwyddiannau Chwaraeon

Llwyddiannau Chwaraeon

Llongyfarchiadau i Sion bl.11 ac Osian bl.10 ar eu llwyddiannau chwaraeon diweddar.

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig – Newyddion Arbennig!

Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig – Newyddion Arbennig!

Cafodd gwaith Hanes y disgyblion ei enwebu ar gyfer y wobr genedlaethol Menter Ysgolion y Dreftadaeth Gymreig eleni …

Diwrnod ‘Camu i’r Chweched’

Diwrnod ‘Camu i’r Chweched’

Mae diwrnod ‘Camu i’r Chweched’ gyda ni ar Ddydd Mercher 14/7/21
Os hoffech chi flas o fywyd Chweched Dosbarth a’r cyrsiau Lefel A sydd gan Ysgol Bro Pedr, mynegwch eich diddordeb drwy …

Arddangosfa Ddigidol Gwaith Celf TGAU, UG a Lefel A Haf 2021

Arddangosfa Ddigidol Gwaith Celf TGAU, UG a Lefel A Haf 2021

Uchafbwynt ein blwyddyn academaidd yw cynnal arddangosfa i ddathlu cyflawniad ein dosbarthiadau arholiad, gan arddangos yr amrywiaeth hyfryd o waith celf a gynhyrchir gan ein disgyblion talentog.

Prosiect Pontio Celf – Arddangosfa Ddigidol

Prosiect Pontio Celf – Arddangosfa Ddigidol

Fel rhan o raglen ‘Pontio’ Blwyddyn 6 Ysgol Bro Pedr, trefnodd Mrs Rhian Morris (Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 7) fod Pennaeth y Celfyddydau Mynegiannol a Chelf, Mrs Wendy Thomas yn cyflwyno gwers Gelf fyw i’n holl ddisgyblion Blwyddyn 6 yn ein hysgolion clwstwr.

Prosiect Celf ‘Llwythi’ – Arddangosfa Ddigidol

Prosiect Celf ‘Llwythi’ – Arddangosfa Ddigidol

Rhwng mis Ionawr a mis Ebrill gwnaeth pob dosbarth o’r Meithrin hyd at flwyddyn 7 gwblhau trawsdoriad o dasgau Celfyddydau Mynegiannol yn seiliedig ar y thema “Llwythi.”

Croeso nôl!

Croeso nôl!

Cân i groesawu’r disgyblion yn ôl…

Camu Ymlaen i Abertawe

Camu Ymlaen i Abertawe

Llongyfarchiadau mawr i Danny o flwyddyn 12 ar gael ei ddewis i fynychu’r rhaglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe…

Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

Llongyfarchiadau mawr i Filip a Zoe ar gael eu dewis ar gyfer Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

  • 1
  • 2
Cymraeg