Er Sylw!

Camu Ymlaen i Abertawe

Camu Ymlaen i Abertawe

Llongyfarchiadau mawr i Danny o flwyddyn 12 ar gael ei ddewis i fynychu’r rhaglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe…

Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

Llongyfarchiadau mawr i Filip a Zoe ar gael eu dewis ar gyfer Rhaglen Ysgolheigion Byd-eang Ifanc Yale

Cerflun Rhagorol yr Ardal Sgiliau Bywyd

Cerflun Rhagorol yr Ardal Sgiliau Bywyd

Aeth Mrs Wendy Thomas (Pennaeth y Celfyddydau Mynegiannol) â’n disgyblion Sgiliau Bywyd ar daith i’r Gerddi Botanegol Cenedlaethol cyn y Nadolig (2020).

Llais y Disgybl

Llais y Disgybl

Beth sy’n arbennig am Ysgol Bro Pedr?

Gwefan Newydd

Gwefan Newydd

Croeso i wefan newydd Ysgol Bro Pedr

Prif Swyddogion 2020-2021

Prif Swyddogion 2020-2021

Dewch i gwrdd â’n Prif Swyddogion ar gyfer eleni

Cymraeg