Archive for the Newyddion a Digwyddiadau Category

Wythnos Gwrth-Fwlio

Wythnos Gwrth-Fwlio
Read more

Sul y Cofio

Sul y Cofio
Disgyblion yr ysgol yn cyflwyno torch ar ran yr ysgol yn seremoni Sul y cofio. Diolch Alpha, Harri, Grace, Molly & Michael.Read more

Plant Mewn Angen 2017 – Taith Gerdded y Campws Hyn

Plant Mewn Angen 2017 - Taith Gerdded y Campws Hyn
Read more

Mr Phormula

Mr Phormula
Diolch yn fawr i Ed Holden/Mr Phormula am ysbrydoli'r disgyblion yn Ysgol Bro Pedr dydd Mawrth. Cafodd disgyblion y Meithrin hyd at flwyddyn 7 llawer o sbort a sbri yn ei gwmni.Read more

Ymweld ag Eglwys San Pedr

Ymweld ag Eglwys San Pedr
Diolch i Canon Andy am y croeso a’r cyflwyniad hyfryd yn Eglwys Sant Pedr dydd Mercher. Gwnaeth bl.3, 4, 5 a 6 ddysgu nifer o ffeithiau diddorol am yr Eglwys.‬Read more

Patagonia 2018

Llongyfarchiadau  i Siencyn Jones Bl 12 ar gael ei ddewis i fynd ar daith yr Urdd i Batagonia yn 2018. Tipyn o gamp. Mae dau ddisgybl o’r ysgol sef Manon Williams a Twm Ebbsworth newydd ddychwelyd o’r daith eleni ac edrychwn ymlaen at gael clywed am eu [...]Read more

Clwb Hoci’r Urdd – oedran 3-6

Clwb Hoci'r Urdd - oedran 3-6
Read more

Clwb Pêl-droed bach yr Urdd – oedran 3-6

Clwb Pêl-droed bach yr Urdd - oedran 3-6
Read more

Gwasanaeth Gobaith

Gwasanaeth Gobaith
Cor cynradd Ysgol Bro Pedr a fu’n perfformio yn y Gwasanaeth Gobaith yn Eglwys Sant Pedr . Diolch i’r disgyblion, i Miss Heledd Besent am hyfforddi ac i Miss Sandra Davies am gyfeilio. Llongyfarchiadau hefyd i’r disgyblion o’r Campws hŷn a fu’n fuddugol am ysgrifennu barddoniaeth ar [...]Read more

Gweithdy Ymwybyddiaeth Synhwyrau

Gweithdy Ymwybyddiaeth Synhwyrau
Read more
Page 1 of 1412345...10...Last »

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr