Archive for the Newyddion Ysgol Category

Gweithdy Ymwybyddiaeth Synhwyrau

Gweithdy Ymwybyddiaeth Synhwyrau
Read more

Ymweld ag Eglwys San Pedr

Disgyblion blynyddoedd 1 a 2 Ysgol Bro Pedr yn gwylio Canon Andy Herrick yn bedyddio’r babi yn Eglwys Sant Pedr Llambed yn ystod eu hymweliad yn ddiweddar.Read more

Swydd glanhawr(wraig) rhan amser

Swydd glanhawr(wraig) rhan amser

gweler y linc isod am fwy o wybodaeth Swydd glanhawr/wraig rhan amser

Read more

Pêl-droed gyda’r Urdd

Pêl-droed gyda'r Urdd
Da iawn i dim pel-droed coch a gwyrdd Adran Llambed neithiwr am wneud mor dda yn y gystadleuaeth Sirol a llongyfarchiadau i’r tim coch am ennill y gystadleuaeth. Tîm Coch Tîm GwyrddRead more

Minecraft

Minecraft
Beiron, Caleb a Ryan disgyblion ym mlwyddyn 6 Ysgol Bro Pedr  yn derbyn tarian a thystysgrifau gan Rhodri Francis am ennill cystadleuaeth Minecraft Ceredigion a drefnwyd gan fudiad Cered. Llongyfarchiadau mawr i chi fechgyn.Read more

Codi Arian i Dŷ Hafan

Codi Arian i Dŷ Hafan
Robyn Jones disgybl ym mlwyddyn 3  Ysgol Bro Pedr yn derbyn tystysgrif a darlun arbennig gan Shelley ar ran Tŷ Hafan am iddi lwyddo i godi swm o £1739.59  tuag at yr achos teilwng hwn drwy gerdded Yr Wyddfa. Llwyddodd yr ysgol hefyd i gyfrannu £326.86 tuag [...]Read more

Hoffwch wneud Bocsys Nadolig?

Hoffwch wneud Bocsys Nadolig?
Dyma wybodaeth ynghylch yr ymgyrch Bocsys Nadolig:Read more

Gwobrau Arloesedd CBAC 2017

Gwobrau Arloesedd CBAC 2017
Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion canlynol am gael eu gwaith wedi eu dewis i'w arddangos yng Ngwobrau Arloesedd CBAC yng Nghaerdydd. Nia Thomas, Heledd Jones, Manon Williams, Hari Butten, Iwan Williams, heb anghofio Alwyn Evans a Teon Rees sydd eisioes wedi decharu astudio yn y brifysgol. #gallery-1 { [...]Read more

Noson Agored Bl.6

Noson Agored Bl.6
Read more

Carnifal Llanbed

Carnifal Llanbed
Diolch i’r disgyblion hynny a fu’n cynrychioli’r ysgol yng ngharnifal Llambed – maent yn edrych yn hyfryd yn eu gwisgoedd tlws – Connie, Darcey, Keeley, Jeston a Kieron.Read more
Page 1 of 1612345...10...Last »

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr