Archive for the Newyddion Ysgol Category

Eisteddfod Offerynnol Sirol yr Urdd

Eisteddfod Offerynnol Sirol yr Urdd
Llongyfarchiadau i'r holl ddisgyblion a fu’n cymryd rhan yn Eisteddfod Offerynnol Sirol yr Urdd yr wythnos hon a llongyfarchiadau mawr i'r canlynol ar eu llwyddiannau: Cerys Angharad Jones 1af/st (Unawd Telyn bl.6 ac iau/Harp Solo year 6 and under) Elan Jones 2il/nd (Unawd Piano bl.10 ac o [...]Read more

Anturiaethau pasg Yr Urdd

Anturiaethau pasg Yr Urdd
Read more

Diwrnod di-wisg ysgol – Dydd Gwener 16/3/18

Diwrnod di-wisg ysgol - Dydd Gwener 16/3/18
Read more

Cadwyn Teifi

Cadwyn Teifi
Cafwyd noson hyfryd yn dathlu gwaith ddwy o'n disgyblion Graffeg blwyddyn 10 neithiwr, sef Elain Williams a Lisa Evans. Llongyfarchiadau iddynt. Hyfryd oedd gweld logo buddugol Elain yn cael ei arddangos ar y faner hefyd. Da iawn chi merched!Read more

Eisteddfod Ysgol Iau 2018

Eisteddfod Ysgol Iau 2018
Llongyfarchiadau mawr iawn i bawb a oedd yn cystadlu eleni - gwaith arbennig! #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 25%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() [...]Read more

Lwfans Byw Plant Anabl

Lwfans Byw Plant Anabl
Read more

Gig Gwyl Dewi Llanbed

Gig Gwyl Dewi Llanbed
Ewch i brynu eich tocyn heddiw!Read more

Siarad Cyhoeddus

Siarad Cyhoeddus
Llongyfarchiadau mawr i dîm Siarad Cyhoeddus Iau Bro Pedr am eu llwyddiant yn y gystadleuaeth Rotary Saesneg prynhawn dydd Llun, Chwefror 12fed. Yn ogystal, Liberty oedd y Cadeirydd gorau, Daniel Farr oedd y siaradwr gorau a Luca Asaf ennillodd y wobr am y bleidlais o ddiolch orau. [...]Read more

Canlyniadau Eisteddfod 2018 Eisteddfod Results

Canlyniadau Eisteddfod 2018 Eisteddfod Results
Y sgor terfynnol/The final score: Teifi 1af/st (757 o farciau/marks) Creuddyn 2il/nd (467 o farciau/marks) Dulas 3ydd/rd (413 o farciau/marks) Oriel Luniau/Photo Gallery Cystadlaethau Llwyfan / Stage Competitions Grŵp Pop Agored/Pop Group 1af/st - DULAS 2il/nd - TEIFI 3ydd/rd - CREUDDYN Unawd Offerynnol Ieuaf/ Junior Instrumental Solo 1af/st [...]Read more

Llongyfarchiadau Filip!

Llongyfarchiadau Filip!
Llongyfarchiadau mawr i Filip o flwyddyn 9 am ddod yn ail yn y gystadleuaeth Gymnasteg Cenedlaethol! https://twitter.com/ysgolbropedr/status/961893870794571776Read more
Page 1 of 2012345...1020...Last »

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr