Archive for the Newyddion Ysgol Category

Dychwelyd i’r Ysgol – Ddolen yr Holiadur!

Dychwelyd i'r Ysgol - Ddolen yr Holiadur!
5 Mehefin, 2020 Annwyl Riant / Gwarchodwr, Yn dilyn fy llythyr ddoe, nodyn atgoffa bod angen i rieni sicrhau eu bod yn cwblhau’r holiadur (dilynwch y ddolen isod) er mwyn sicrhau bod yr Ysgol yn gallu cynllunio’n ofalus ar gyfer ail-agor yr Ysgol yn rhannol o 29 [...]Read more

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Person Ifanc (11-25 oed)

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Person Ifanc (11-25 oed)
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Person Ifanc (11-25 oed) gyda rhestr chwarae ar Hwb Cymraeg: https://hwb.gov.wales/repository/discovery/resource/e53adf44-76cb-4635-b6c2-62116bb63a9a/cyRead more

Dychwelyd i’r Ysgol – gwybodaeth ddiweddaraf (o 04/06/2020)

Dychwelyd i'r Ysgol - gwybodaeth ddiweddaraf (o 04/06/2020)

4 Mehefin, 2020 Annwyl Riant / Gwarchodwr, Cyhoeddodd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, ddoe y bydd ysgolion yn ail-agor yn rhannol ar Ddydd Llun, 29 Mehefin, am gyfnod o bedair wythnos cyn gwyliau’r Haf. Bydd yr Ysgol yn anelu at roi gwybodaeth lawn ichi fel rhieni […]

Read more

Gwasanaeth Awtistiaeth Gorllewin Cymru

Gwasanaeth Awtistiaeth Gorllewin Cymru
Read more

Llyfrynnau ‘Starving the Anxiety / Anger Gremlin’ am ddim

Llyfrynnau 'Starving the Anxiety / Anger Gremlin' am ddim
Mae llyfrynnau ‘Starving the Anxiety’ ac ‘Anger Gremlin’ ar gael ar ffurf pdfs am ddim. Maen nhw’n lyfrynnau sydd wedi eu hanelu at oedran cynradd ac yn llawn gweithgareddau wedi ei selio ar ‘Cognitive Behavioural Therapy’ (CBT). The Anger Gremlin   The Anxiety GremlinRead more

QR Codes ar gyfer Llyfrau’r Daith Ddarllen

QR Codes ar gyfer Llyfrau’r Daith Ddarllen
1. Dan Da 2. Nan Da 3. Cad Cap 4. Ric Roc 5. Mic Moc 6. Cen Cadno 7. Te i de 8. Drip 9. Rapio 10. Pacio QR Codes ar gyfer y llyfrauRead more

Rhestr Cefnogaeth

Rhestr Cefnogaeth
Dyma fersiwn newydd o Gyfeirlyfr Cefnogaeth Lles Ysgolion Ceredigion. Mae’n cynnwys rhestr gwefannau ac appiau newydd ynghyd a rhestr adnoddau ymarferol i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n berthnasol i COVID 19Read more

Cystadleuaeth Arwyr Celf (Oedran: 1-16)

Cystadleuaeth Arwyr Celf (Oedran: 1-16)
Cystadleuaeth Celf Ar-lein (1-16 oed): Rhaid tynnu llun a'i ddanfon at artheroescomp@gmail.com erbyn Mehefin 4ydd er mwyn cystadluRead more

Gyrfa Cymru

Gyrfa Cymru
Pecyn defnyddiol: Llyfryn CymraegRead more

Cefnogaeth i ddisgyblion a rhieni

Cefnogaeth i ddisgyblion a rhieni
Ar gais rhieni a disgyblion rydyn ni wedi creu tudalen Hafan ar Instagram yn ogystal â’r dudalen gwreiddiol ar Facebook. Gallwch cael mynediad at y dudalen trwy fynd at Instagram a chwilio am Hafan Ysgol Bro Pedr neu drwy fynd at Instagram, agor y fwydlen (y dair [...]Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr