Archive for the Newyddion Ysgol Category

Rhieni Blwyddyn 11 – Noson Gwybodaeth TGAU (Heno!)

Rhieni Blwyddyn 11 - Noson Gwybodaeth TGAU (Heno!)
Read more

Noson Agored Blwyddyn 6

Noson Agored Blwyddyn 6
Peidiwch anghofio am noson agored blwyddyn 6 nos yfory (15/09/19)Read more

Gweithdy Gwehyddu

Gweithdy Gwehyddu
Daeth Alis Gwyther, arlunydd lleol a cyn disgybl i’r adran gelf heddiw er mwyn rhedeg gweithdy gwehyddu ar gyfer Caryl Bulman, disgybl Tecstilau Celf Lefel A. Graddiodd Alis o Goleg Sir Gar gyda gradd BA Cyntaf Anrhydeddus mewn Tecstilau Celf: Gweu, Gwehyddu a Chyfryngau Cymysg. Rydym yn [...]Read more

Gweithdy Prosesu’r Synhwyrau

Gweithdy Prosesu'r Synhwyrau
Read more

Llwyddiant TGAU Disgyblion Ysgol Bro Pedr

Llwyddiant TGAU Disgyblion Ysgol Bro Pedr
Roedd canlyniadau TGAU Ysgol Bro Pedr yn wych eleni a dywedodd Jane Wyn, Pennaeth, bod y disgyblion wedi dod â chlod i’r Ysgol. Gyda’r canran llwyddo yn 95% - roedd un ym mhob pump disgybl wedi derbyn o leiaf 5 gradd A*/A. “Rydym yn falch iawn o [...]Read more

Canlyniadau Lefel A Arbennig!

Canlyniadau Lefel A Arbennig!
Roedd yna ddathlu mawr yn Ysgol Bro Pedr ar y diwrnod canlyniadau Safon Uwch eleni gyda 98% o’r graddau a ddyfarnwyd i ddisgyblion oedd yn astudio dwy neu’n fwy o bynciau Safon Uwch yn raddau A* - E; 79% o’r graddau a ddyfarnwyd yn A* - C; [...]Read more

Llwyddiant ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru

Llwyddiant ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru
Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol am eu llwyddiannau ym Mhencampwriaeth Athletau Cymru dros benwythnos y 6ed a’r 7fed o Fehefin. Beca Roberts - 1af yn y Naid Driphlyg, Osian Roberts - 1af yn y Naid Uchel Meirion Lloyd - 1af yn y Naid Driphlyg Sion O’keefe - [...]Read more

Disgyblion wedi eu dewis ar gyfer Rhestr Fer Gwobrau Arloesedd Cymru

Disgyblion wedi eu dewis ar gyfer Rhestr Fer Gwobrau Arloesedd Cymru
Wedi ymweliad Safonwr D&T Safon Uwch a’r Safonwr TGAU,  cafodd gwaith 11 o’n disgyblion eu hystyried yn waith arloesol o safon uchel ac fe roddwyd eu henwau ar y rhestr fer i’w arddangos  yng Ngwobrau Arloesedd Cymru yng Nghaerdydd ym Mis Hydref. Llongyfarchiadau mawr i’r disgyblion canlynol [...]Read more

Arddangosfa Celf a Dylunio a Thechnoleg

Arddangosfa Celf a Dylunio a Thechnoleg
GWAHODDIAD Annwyl Rhieni, Gwarchodwyr a Disgyblion  -  Hoffwn estyn gwahoddiad i chi gyd i weld Arddangosfa o waith Celf a Dylunio a Thechnoleg TGAU Safon AS ac A yn neuadd Ysgol Bro Pedr ar ddydd Iau 11.07.19. Bydd yr arddangosfa ar agor o 5.00 i 7.00 gyda’r [...]Read more

Eisteddfod Rhys Thomas James 2019 – Cystadlaethau Celf a Chrefft

Eisteddfod Rhys Thomas James 2019 - Cystadlaethau Celf a Chrefft
Read more

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr