Archive for the Newyddion Ysgol Category

Gweithdy Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gweithdy Anghenion Dysgu Ychwanegol
Read more

Cyllid Myfyrwyr Cymru 2019/20 – mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Cyllid Myfyrwyr Cymru 2019/20 – mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!
Dylai myfyrwyr sy’n gwneud cais am le mewn prifysgol neu goleg yn ystod blwyddyn academaidd 2019/20 wneud cais am eu cyllid myfyrwyr yn awr! Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais yw ar-lein ar www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk Mae’n bwysig eu bod yn gwneud cais cyn gynted ag sy’n [...]Read more

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr y Llyfrgell

Cystadleuaeth Diwrnod y Llyfr y Llyfrgell
Mae hi'n Ddiwrnod y Llyfr ar ddydd Iau, Mawrth 7fed ac er mwyn dathlu rydym yn cynnal cystadleuaeth stori fer i ddisgyblion Bro Pedr. Gellir ysgrifennu stori Cymraeg neu un Saesneg a bydd angen dychwelyd unrhyw gynigion i Lyfrgell y campws hŷn erbyn dydd Gwener, Mawrth 8fed.Read more

Cyngerdd Pigion yr Wyl

Cyngerdd Pigion yr Wyl
Read more

Dyddiadau Gweithdai ‘Positive Behaviour Support’

Dyddiadau Gweithdai 'Positive Behaviour Support'
Read more

SWYDD – CYNORTHWY-YDD AMSER CINIO

SWYDD - CYNORTHWY-YDD AMSER CINIO
Read more

Codi Ymwybyddiaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol – Rhaglen Drawsnewid a Cod Drafft

Codi Ymwybyddiaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol - Rhaglen Drawsnewid a Cod Drafft
Read more

Codi Ymwybyddiaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol – Digwyddiad Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr

Codi Ymwybyddiaeth am Anghenion Dysgu Ychwanegol - Digwyddiad Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr
Read more

Diwrnod Llesiant – Rhieni a Cheidwaid

Diwrnod Llesiant - Rhieni a Cheidwaid
Read more

Noson Opsiynau Cyrsiau Blwyddyn 10 – 22/1/19

Noson Opsiynau Cyrsiau Blwyddyn 10 - 22/1/19
Read more
Page 1 of 2712345...1020...Last »

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr