Archive for the Newyddion Ysgol Category

Llyfrgelloedd Ceredigion – Dyfeiswyr Direidi

Llyfrgelloedd Ceredigion - Dyfeiswyr Direidi
Read more

Gweithgareddau Canol Dre Caerfyrddin

Gweithgareddau Canol Dre Caerfyrddin
Read more

Carnifal Llanbed

Read more

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)
Amserlen/TimetableRead more

Diwrnod ABCh

Diwrnod ABCh
Diwrnod ABCh llwyddiannus iawn yn yr ysgol heddiw - Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cynnal gweithdai. Mae’r disgyblion wedi mwynhau’r sesiynau’n fawr iawn. Diolch yn arbennig i Mrs Nerys Beaumont  am ei gwaith caled yn trefnu pob dim. #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 [...]Read more

Arddangosfa Celf a DT

Arddangosfa Celf a DT
Read more

Gweithdy: Yr Ymennydd sydd ar Fai!

Gweithdy: Yr Ymennydd sydd ar Fai!
Read more

Carfan pêl droed Gorllewin Cymru

Carfan pêl droed Gorllewin Cymru
Llongyfarchiadau mawr i Jessica ar gael ei dewis i garfan pêl droed Gorllewin CymruRead more

Stori Branwen

Stori Branwen
Mae disgyblion blwyddyn 7 Steffan wedi bod yn cymryd rhan yn y prosiect Ysgolion Creadigol am 7 wythnos ar ddechrau’r flwyddyn, wrth iddynt ddysgu am stori Branwen o’r Mabinogi. Maent wedi gweithio’n hynod o galed gyda’r arbenigwyr, Owain Gwynn a Buddug James-Jones, yn creu sgript a ‘props’ [...]Read more

Sgiliau – canolfan hamdden

Sgiliau - canolfan hamdden
Read more
Page 1 of 2312345...1020...Last »

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr