Newyddion

Arddangosfa Ddigidol Gwaith Celf TGAU, UG a Lefel A Haf 2021

Arddangosfa Ddigidol Gwaith Celf TGAU, UG a Lefel A Haf 2021

Uchafbwynt ein blwyddyn academaidd yw cynnal arddangosfa i ddathlu cyflawniad ein dosbarthiadau arholiad, gan arddangos yr amrywiaeth hyfryd o waith celf a gynhyrchir gan ein disgyblion talentog.

Prosiect Pontio Celf – Arddangosfa Ddigidol

Prosiect Pontio Celf – Arddangosfa Ddigidol

Fel rhan o raglen ‘Pontio’ Blwyddyn 6 Ysgol Bro Pedr, trefnodd Mrs Rhian Morris (Pennaeth Cynnydd Blwyddyn 7) fod Pennaeth y Celfyddydau Mynegiannol a Chelf, Mrs Wendy Thomas yn cyflwyno gwers Gelf fyw i’n holl ddisgyblion Blwyddyn 6 yn ein hysgolion clwstwr.