Cefnogaeth i ddisgyblion a rhieni

Ar gais rhieni a disgyblion rydyn ni wedi creu tudalen Hafan ar Instagram yn ogystal â’r dudalen gwreiddiol ar Facebook. Gallwch cael mynediad at y dudalen trwy fynd at Instagram a chwilio am Hafan Ysgol Bro Pedr neu drwy fynd at Instagram, agor y fwydlen (y dair llinell ar y top ar y dde), gwasgu ‘scan a nametag’ a sganio’r llun isod.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr