Cerddorfa Ysgolion Ceredigion

cerddorfa-9-11-16

Ar ôl penwythnos prysur iawn mewn cwrs preswyl yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog, bu’r disgyblion canlynol yn chwarae fel aelodau o gerddorfa Ysgolion Ceredigion ar nos Lun, Hydref y 7fed yn Ysgol Bro Teifi. Llongyfarchiadau iddynt ar eu perfformiadau gwych a chlod mawr iddynt am eu hymrwymiad fel bob amser.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr