Rownd Ceredigion Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n cystadlu yn rownd Ceredigion o Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni. Roedd pob perfformiad yn wych. Llongyfarchiadau hefyd i’r rheini sydd trwodd i’r Eisteddfod, pob lwc i chi.

Parti merched 1af – mwy o luniau

Dyma’r canlyniadau:

Gŵyl Cerddorfa Ceredigion yr Urdd:

 • Unawd Piano bl.6 ac iau – Austin Thomas 1af
 • Unawd Piano bl.7-9 – Sara Elan Jones 3ydd
 • Unawd Telun bl.6 ac iau – Cerys Jones 3ydd
 • Unawd llinynnol bl.6 ac iau – Austin Thomas 1af, Niah Bouvet 2il
 • Unawd Pres bl.10 a dan 19 – Emyr Davies 2il
 • Ensemble bl.7-9 – Ysgol Bro Pedr 3ydd
 • Cerddorfa bl.6 ac iau – Ysgol Bro Pedr 3ydd
 • Cerddorfa dan 25 oed – Ysgol Bro Pedr 1af

Dawns:

 • Dawns grŵp (Hip Hop/Stryd/Disgo) bl.7-9 –  Ysgol Bro Pedr 1af
 • Dawns unigol (Hip Hop/Stryd/Disgo) bl.7-9 – Samantha Weller Pryce 2il
 • Dawns grŵp (Hip Hop/Stryd/Disgo) hŷn – Ysgol Bro Pedr 1af
 • Dawns unigol (Hip Hop/Stryd/Disgo) hŷn – Elan Lewis 1af
 • Dawns grŵp (Hip Hop/Stryd/Disgo) bl.6 ac iau – Ysgol Bro Pedr 1af
 • Dawns aml-gyfrwng bl.6 ac iau – Ysgol Bro Pedr 2il
 • Cyflwyniad Digri – Twm Ebbsworth 1af

Cystadlaethau Eraill:

 • Parti merched bl.7-9 – Ysgol Bro Pedr Hŷn 1af
 • Côr S&A bl.13 ac iau – Ysgol Bro Pedr Senior 2il
 • Ensemble lleisiol bl.7-9 – Ysgol Bro Pedr Senior 1af
 • Unawd Merched bl.7-9 – Sioned Fflur Davies 3ydd
 • Unawd Cerdd Dant bl.7-9 – Beca Jones 2il
 • Adrodd Unigol bl.7-9 – Sara Elan Jones 1af
 • Adrodd Grŵp bl.7, 8 & 9 – Ysgol Bro Pedr 2il
 • Adrodd Unigol, bl.10 a dan 19 – Nest Jenkins 1af
 • Deuawd bl.7-9 – Elan & Beca (Aelwyd Llanbedr Pont Steffan) 1af
 • Unawd, bl.2 ac iau – Megan Morris 2il
 • Parti (Adran) bl.6 ac iau – Adran Llanbed 2il
 • Côr Dysgwyr, bl.6 ac iau – Ysgol Bro Pedr 2il
 • Côr deulais, bl.9 ac iau (Adran) – Aelwyd Llanbed 1af
 • Côr, bl.9 ac iau (Adran) – Aelwyd Llanbed 1af
 • Unawd Cerdd Dant, bl.2 ac iau – Megan Morris 2il
 • Unawd Cerdd Dant, bl.3 & 4 – Cerys Angharad Jones 1af
 • Deuawd Cerdd Dant, bl.9 ac iau – Beca ac Elan (Aelwyd Llanbedr Pont Steffan) 2il
 • Adrodd Unigol i ddysgwyr, bl.2 ac iau – Kyna Logan 2il
 • Adrodd unigol i ddysgwyr, bl.5 & 6 – Austin Thomas 2il
 • Grŵp Llefaru i ddysgwyr, bl.6 ac iau – Ysgol Bro Pedr 1af
 • Ymgom, bl.10 a dan 19 – Martha & Cadi 1af
 • Monolog, bl.10 a dan 19 – Cadi Jones 1af

– lluniau

 

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr