Chwarae Darts gyda Jamie!

DIOLCH enfawr i Jamie Lewis am ymweld ag Ysgol Bro Pedr i siarad gyda’r disgyblion, arddangos ei ddawn a chyflwyno ei Grys o bencampwriaeth Dartiau’r Byd. Y disgyblion wedi mwynhau yn fawr iawn yn ei gwmni. Diolch hefyd Kylie, Bedwyr a Dave.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr