Chwarae i’r Scarlets!

Ewan

Llongyfarchiadau mawr i ddau o fechgyn blwyddyn 11, sef Ryan Mackie Jones ac Ewan Bowden, am gychwyn ar gyfer Scarlets West Dan 16 oed ar Chwefror 9fed yn Baglan yn erbyn Ospreys East.

Ryan

Llongyfarchiadau hefyd i Gwenllian Jenkins, blwyddyn 11 sydd wedi cael ei dewis i’r fainc ar gyfer tim Merched dan 18 y Scarlets oedd yn chwarae yn erbyn yr Ospreys ar ddydd Sul Chwefror 12fed.

gwenllian

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr