Clwb Cymraeg

Sesiynau hyd yn hyn:

  • Medi’r 27ain 2016 – Sesiwn Bingo
  • Hydref 12fed 2016 – Gemau dathlu diwrnod Shwmae Su’mae

Clwb Cymraeg - Oriel Lluniau

Clwb Cymraeg - Bingo

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr